Sát Nhập Máy Chủ S10 Thập Kiếm

Kính chào quý bằng hữu!

Sóng sau xô sóng trước, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Giữa thời đại loạn lạc có biết bao vùng đất mới ra mỗi ngày. Để tồn tại lâu dài giữ sự cạnh tranh khắc ngiệt này thì phải luôn có sân chơi mới thử thách mới. Đã đến lúc những tân thủ của Thập Kiếm  phải đương đầu với võ lâm trung nguyên để khẳng định mình.

Từ lúc 08h00 đến 12h00 thứ năm ngày 20/05. Trong thời gian này các bằng hữu trên các cụm máy chủ sẽ không thể đăng nhập vào game.

NỘI DUNG
– Sát nhập máy chủ S10 Thập Kiếm vào Hợp Kiếm
– Thương hội máy chủ S10 Thập Kiếm sẽ bị xóa bỏ cần dọn đồ ra trước khi sát nhập
– Bang hội máy chủ S10 Thập Kiếm sẽ bị xóa bỏ
– Nhân vật dưới cấp 20 sẽ bị xóa bỏ trên cả 10 cụm máy chủ
– Nhân vật máy chủ S10 Thập Kiếm tạo trước khi sát nhập sẽ được nhận:

Trên Cấp 99

  + 5.000 KNB khóa
  + 20 Chân Nguyên Phách
  + 25 Huyền Cơ Dược Trần
  + 250 Kim Tằm Ty

Trên Cấp 109

  + 10.000 KNB khóa
  + 40 Chân Nguyên Phách
  + 50 Huyền Cơ Dược Trần
  + 500 Kim Tằm Ty

*Sau khi hợp nhất quý bằng hữu có thể đăng nhập vào bất kỳ server nào. Nếu tài khoản có nhiều hơn 3 nhân vật có thể liên hệ Fanpage để được trợ giúp!

BQT kính bút

TLBB Tình Kiếm