Nhất Đại Phú Gia s9.Cửu Kiếm

Kính chào quý bằng hữu!

Từ lúc 08h00 ngày 13/08 đến 14h00 ngày 21/08. Trong thời gian diễn ra sự kiện quý bằng hữu Chuyển Bạc vào máy chủ S9 Cửu Kiếm và Hợp Kiếm sẽ được tính điểm vào bảng xếp hạng Phú Hào chỉ cần bằng hữu đứng TOP BXH và thỏa mãn điều kiện yêu cầu là có thể lĩnh thưởng.

TAM ĐẠI PHÚ HÀO (chỉ dành cho s9 Cửu Kiếm)
– TOP 1: Trùng Lâu tùy chọn Liên, Đới, Kiên (Vĩnh Viễn)*
– TOP 2: Trùng Lâu tùy chọn Ngọc, Giới (Vĩnh Viễn)*
– TOP 3: Trùng Lâu tùy chọn Phản (Vĩnh Viễn _ không khóa)*

KHUNG CHUYỂN BẠC (áp dụng cho cả Hợp Kiếm + s9)
– Khung 4M: 300 Huyễn Sắc Câu Thiên Thái + 50 Chú Văn Long Ngọc
– Khung 2M: 100 Ngọc Long Tủy + 100 Sơ Cấp Câu Thiên Thái
– Khung 500K: 100 XLT Thương* + XLT Huyết* + XLT Bạo* (*khóa)
– Khung 300K: 500 Kim Tằm Ty + 50 CN Tinh Phách (khóa)
– Khung 200K: 1 Tĩnh Tâm Thảo (ko khóa) + 20 Huyền Cơ Dược Trần + 1 Thái Dương Thạch (gia hạn trùng lâu)
– Khung 100K: 1 Thời Trang Thuộc Tính (30 ngày) + 1 Niên Thú Thuộc Tính (30 ngày)

***Xem BXH tại: https://id.tinhkiem.net/users/top_rank.php

<>Giải thưởng sẽ được trao tại NPC Vương Ngữ Yên – Đại Lý khi kết thúc thời gian đua top. Số điểm trên BXH được tính theo số BẠC chuyển vào không bao gồm khuyến mãi.

*Điều kiện: Top 1, 2, 3 chuyển Bạc vào game tối thiểu phải hơn 4.000.000 Bạc.
***LƯU Ý:
– TOP 1, 2, 3 PHÚ GIA nếu có 2 bạn cùng số tiền nạp (cùng TOP) khi event kết thúc, thì sẽ tính cho bạn chuyển bạc vào game sớm hơn nhé!
– Hợp Kiếm chỉ được tham gia vào KHUNG CHUYỂN BẠC, không được tính TAM ĐẠI PHÚ HÀO nhé!

TLBB Tình Kiếm khuyến khích người chơi tự cày cuốc tu luyện không nạp!

BQT kính bút

TLBB Tình Kiếm