KM100% Mừng OPEN SV Mới

Kính chào quý bằng hữu!

Từ lúc 10h00 ngày 13/06 đến 22h00 ngày 16/06. Trong thời gian diễn ra sự kiện quý bằng hữu Chuyển Bạc vào game sẽ được hưởng thêm khuyến mãi.

KHUYẾN MÃI 100%
Từ 10h00 ngày 13/06 đến 22h00 ngày 14/06
– Khi chuyển bạc vào game sẽ được hưởng khuyến mãi thêm 100% số KNB
– Ví dụ chuyển 100.000 BẠC vào game sẽ được 2600 KNB
– Tỉ lệ chuẩn khi không có KM là 100K bạc = 1300 KNB

Nạp BẠC tại: Nạp Thẻ – Tình Kiếm Passport (tinhkiem.online)

KHUYẾN MÃI 50%
Từ 22h01 ngày 14/06 đến 22h00 ngày 16/06
– Khi chuyển bạc vào game sẽ được hưởng khuyến mãi thêm 50% số BẠC
– Ví dụ chuyển 100.000 BẠC vào game sẽ được 1950 KNB
– Tỉ lệ chuẩn khi không có KM là 100K bạc = 1300 KNB

Nạp BẠC tại: Nạp Thẻ – Tình Kiếm Passport (tinhkiem.online)

TLBB Tình Kiếm khuyến khích người chơi tự cày cuốc tu luyện không nạp!

BQT kính bút

TLBB Tình Kiếm