KM100% Mừng OPEN S10 Thập Kiếm

Kính chào quý bằng hữu!

Từ lúc 14h00 ngày 22/01 đến 21h00 ngày 26/01. Trong thời gian diễn ra sự kiện quý bằng hữu Chuyển Bạc vào game sẽ được hưởng thêm khuyến mãi.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là khuyen-mai.jpg

 

KHUYẾN MÃI 100%
– Từ 14h00 ngày 22/01 đến 18h00 ngày 23/01
– Khi chuyển bạc vào game sẽ được hưởng khuyến mãi thêm 100% số BẠC
– Ví dụ chuyển 100.000 BẠC vào game sẽ được 200.000 Điểm Tặng

Nạp BẠC tại: Nạp Thẻ – Tình Kiếm Passport (gameofyou.us)

KHUYẾN MÃI 50%
– Từ 18h01 ngày 23/01 đến 21h00 ngày 26/01
– Khi chuyển bạc vào game sẽ được hưởng khuyến mãi thêm 50% số BẠC
– Ví dụ chuyển 100.000 BẠC vào game sẽ được 150.000 Điểm Tặng

Nạp BẠC tại: Nạp Thẻ – Tình Kiếm Passport (gameofyou.us)

TLBB Tình Kiếm khuyến khích người chơi tự cày cuốc tu luyện không nạp!

BQT kính bút

TLBB Tình Kiếm